48 mln zł dotacji na projekty naukowców

Anna Bełcik

Nowa metoda zwalczania bakterii odpornych na antybiotyki to jeden z projektów dofinansowanych przez FNP.

Znane są już wyniki konkursów Team, Team-Tech i Team-Tech Core Facility, realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pieniądze zostaną przekazane naukowcom realizującym przełomowe projekty badawcze. Wyłoniono ich w sumie 15. Zostaną dofinansowane łączną kwotą 48 mln zł.

Pieniądze otrzyma np. prof. Piotr Garstecki, który w konsorcjum firmy Scope Fluidics i Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zajmie się jednym z największych wyzwań w zakresie ochrony zdrowia - lekowrażliwością bakterii. 

- Ze względu na ogromną początkową skuteczność antybiotykoterapii, koncerny farmaceutyczne wygasiły w latach osiemdziesiątych XX wieku programy badawcze nad nowymi antybiotykami i można przewidywać, że w najbliższych latach nie pojawią się nowe substancje. Przy braku kolejnych antybiotyków, jedyną skuteczną strategią walki ze szczepami antybiotykoopornymi jest szeroko dostępna diagnostyka oraz wprowadzenie do użytku skutecznych kombinacji znanych antybiotyków i antybiotyków z substancjami pomocniczymi – twierdzi prof. Piotr Garstecki. 

Efektem jego pracy ma być m.in. urządzenie diagnostyczne, automatycznie oceniające wrażliwość bakterii izolowanych z próbek klinicznych na wszystkie dostępne antybiotyki i ich kombinacje. Dofinansowanie tego projektu wynosi 3,7 mln zł, a jego całkowita wartość przekracza 4 mln zł. Został on wyłoniony w programie Team-Tech.

Dotację otrzyma również projekt dr Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, badający budowę cząsteczek odwrotnych transkryptaz z retroelementów i wirusa WZW-B. Szuka on  sposobu, by zahamować jego namnażanie się. 

- Ocenia się, że na świecie, mimo dostępności szczepionki, na WZW typu B choruje około 240 mln ludzi. Brak jest skutecznych metod terapii, stąd poszukiwania nowych leków są tak istotne - zaznacza naukowiec. 

Na realizację tego projektu przyznano blisko 3,7 mln zł z Team. 

Wśród dotowanych z unijnych pieniędzy prac badawczych znalazł się również koncept związany z wykorzystaniem białka owadów jako naturalnej paszy. Nad taką kombinacją pracuje dr Damian Józefiak związany z firmą HiProMine.

- Rosnący w skali globalnej deficyt białka paszowego powoduje intensyfikację badań nad potencjalnymi alternatywami dla modyfikowanych genetycznie składników pasz. W ramach naszego projektu będziemy badać naturalne białka pozyskiwane z biomasy owadów do żywienia drobiu oraz ryb łososiowatych - mówi dr Damian Józefiak. 

Jego zdobył dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł w programie Team-Tech (całkowita wartość wynosi ponad 3,4 mln zł).

Zasady finansowania

Team - dotuje przełomowe badania i prace B+R rozwiązujące problemy istotne w skali globalnej. Projekty muszą się wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Team-Tech - finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnych.

Team-Tech Core Facility - wsparcie nowych usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej.  

16.01.2017 r. - Tego dnia upływa termin składania wniosków do najbliższych konkursów w programach Team, Team-Tech i Team-Tech Core Facility. Kolejne będą organizowane średnio dwa razy w roku. Program wygaśnie pod koniec 2019 r.

 

© Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Top News

Dotacyjny przebój powraca
⌚ 2017-01-18 08:02Społeczne projekty start-upów
⌚ 2017-01-18 16:10więcej

Kontakt

Anna Bełcik, redaktor prowadząca

mail: a.belcik@pb.pl
tel: (22) 333 98 51